11 záujemcov o vstup do Mestskej organizácie SRZ dnes 25.1.2018 absolvovalo pohovory so záverečnými testami v Rybárskom dome. Za účasti predsedu a hospodára MsO o 15:30 začali s teóriou . Na záver to boli testy s otázkami zo zákona o rybárstve, rybárskeho poriadku a praktických skúsenosti. Testom neprešli 4 záujemcovia, ktorí si môžu prihlášku podať znovu o rok.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist