Disciplinárna komisia zasadala

Dňa 17.12.2009 zasadala disciplinárna komisia pri MsO SRZ Michalovce poslednýkrát v tomto roku.

Pozvala si na riešenie štyroch našich členov, ktorí sa dopustili prehrešku voči Disciplinárnemu poriadku SRZ. Riešila nakoniec troch členov nakoľko štvrtý bez ospravedlnenia neprišiel.

Disciplinárna komisia v počte 4 členov a piaty vedúci disciplinárnej komisie v roku 2009 riešila 28 priestupkov voči Disciplinárnemu poriadku a udelila pokuty vo výške 2 370 €.

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist