Ukončenie predaja povoleniek pre r.2017
Výbor MsO SRZ Michalovce oznamuje členom MsO Michalovce , že dňa 7.8.2017
konči predaj povoleniek pre rok 2017.
Výbor MsO Michalovce

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist