Plánovaná brigáda , kosenie hrádze na VN Pozdišovce tohto roku pripadla na sobotu 17.6.2016. Brigáda bola zverejnená dvakrát na stránke srzmichalovce a na facebooku .
No znovu sa potvrdil nezáujem našich členov o účasť na brigádach. Aj napriek tomu, že výbor vyzval členov k úprave cesty a zabezpečil materiál na zavezenie a úpravu cesty na ktorú sme boli upozorňovaní rybármi. Brigády sa zúčastnili 9 členovia MsO a 2 zástupcovia výboru. Cieľ pokosiť hrádzu splnili, no cesta zostala neukončená . Škoda, že naši členovia nepochopili zmysel brigády. Výbor zaujme stanovisko k brigádam v roku 2017.

 

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist