Napriek tomu , že v nedeľu by sa malo oddychovať, členovia OO Sobrance brigádovali.
No a prvej brigády sa zúčastnilo 19 ľudí. Zbieral sa odpad, vytínali sa kríky, vyrezávali sa náletové dreviny a rozširovali nové lovné miesta. Kus roboty a ľavý breh VN ponuka pekný výhľad . Guľáš na záver potešil všetkých brigádnikov.

 

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist