PROPOZÍCIE
PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE BUDKOVCE 2016
MsO SRZ Michalovce spolu s OO SRZ Budkovce usporadúvajú podľa plánu športovej činnosti pre rok 2016 dňa 14. mája 2016, preteky v love rýb udicou na plávanú, pre svojich členov v kategóriách deti, dospelí a registrovaní pretekári. Pretek sa tohto roku prvý krát člení do troch kategórii. Zároveň bude rozčlenený na tri naše lokality podľa jednotlivých kategórii takto:
VN Budkovce I. - kategória detí do 15 rokov
VN Budkovce II.- kategória dospelí (zahŕňa aj mládež 15 až 18 rokov)
Duša ( časť vzdúvadlo v obci Budkovce pri VN Budkovce I., panelová cesta) - kategória registrovaní pretekári a členovia družstva MsO SRZ Michalovce
Pravidlá preteku:
- lov rýb v disciplíne LRU - plávaná
- k lovu sa môže použiť jeden prút, ktorý je osadený vlascom, plavákom, záťažou a jedným háčikom
- loviaci môže mať pri sebe pripravené ďalšie prúty
- povinnosťou loviaceho je mať k dispozícii vlastný podberák a úlovkovú sieťku s obručami
- maximálne množstvo nástrah a návnad pre kategóriu deti a dospelých nie určené
- maximálne množstvo nástrah a návnad pre kategóriu registrovaní pretekári podľa pravidiel CIPS
- každý loviaci preteká na vlastnú zodpovednosť
- deťom 10 rokov odporúčame mať počas preteku doprovod dospelej osoby
- usporiadateľ si vyhradzuje právo počas zlého počasia ukončiť preteky predčasne
- pokiaľ by sa neulovili žiadne ryby o hodnotné ceny bude losované
- každá kategória bude mať určených a pridelených svojich rozhodcov
rozhodca deti - Miloš Varga, pomoc pri vážení Andrej Seman (zápisné Miloš Varga - chata)
rozhodca dospelí - Ladislav Puskajler, pomoc pri vážení Andrej Ivanko, Štefan Nadzam (zápisné Andrej Ivanko, Michal Kuco - prístrešok)
rozhodca registrovaní pretekári - Andrej Seman, pomoc pri vážení Jozef Kanaloš (zápisné Miloš Varga - chata)
- presun detí po preteku na VN Budkovce II. zabezpečí organizačný výbor preteku - presunuté budú iba tie deti, ktoré presun nahlásia ráno pri zápise.
- presun deti bude organizovaný od rybárskej chaty
- bodovaná je každá ryba, 1gram ryby ꞊ 1 bod
- úlovky sa budú vážiť na lovnom mieste, každý súťažiaci dočká pokiaľ má čo vážiť, na lovnom mieste do príchodu rozhodcu, ten s asistentom vykoná váženie a zápis
- maximálny počet účastníkov v kategórii dospelí je stanovený na 80 miest
Časový harmonogram DETI:

- zápis sa uskutoční na VN Budkovce I., na rybárskej chate, zápisom je poverený Miloš Varga
7:00 - 7:30 zápis detí, privítanie
7:30 - 8:00 príprava
8:00 - 11:00 preteky
11:00 - 11:30 váženie
11:30 - 12:30 presun detí na VN Budkovce II.
13:00 - vyhodnotenie na VN Budkovce II.


Časový harmonogram REGISTROVANÍ PRETEKÁRI:

- zápis sa uskutoční na VN Budkovce I., na rybárskej chate, zápisom je poverený Miloš Varga
- 7:00 - 7:30 zápis registrovaní pretekári, privítanie
- 7:30 - 8:30 príprava
- 8:30 - 11:30 preteky
- 11:30 - 12:00 váženie
- 11:30 - 12:30 presun na VN Budkovce II.
- 13:00 - vyhodnotenie na VN Budkovce II.


Časový harmonogram DOSPELÍ:

- zápis sa uskutoční na VN Budkovce II., rybársky altánok, zápisom je poverený Ing. Andrej Ivanko, Michal Kuco
- 7:30 - 8:00 zápis dospelí, privítanie
- 8:00 - 9:00 príprava
- 9:00 - 12:00 preteky
- 12:00 - 12:45 váženie
- 13:00 - vyhodnotenie na VN Budkovce II.

 

Vypracoval organizačný výbor preteku
Andrej Seman, Miloš Varga, Ladislav Puskajler

Schvaľoval výbor OO SRZ Budkovce
dňa 4.3.2016 v Budkovciach

 

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist