V sobotu 31.10.2015 sme zarybňovali podustvou Laborec č.2 . Podustva bola rozmiestnená od Strážskeho až po Petrovce n/L. Zarybnenie previedol hospodár MsO p. Kačmarský v počte 5200 kusov.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist