Pri obhliadke VN Pozdišovce dňa 22.3.2015 výbor skonštatoval ,že brigáda naplánovaná na 11.4.2015 je už bezpredmetná . Nakoľko Obec Pozdišovce zapojilo do vyčistenia okolia rybníka svojich pracovníkov a vzorovo vyčistili celé okolie. Odviezli aj vrecia z odpadom , takže VN Pozdišovce dostala novú tvar.
Výbor MsO preto rozhodol, že brigáda 11.4.2015 sa neuskutoční s tým, že náhradný termín bude včas členom oznámený cez vyvesnné skrinky a na našej webovej stránke. Termín brigády na kosenie hrádze zostava v platnosti.

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist