Pozdišovce - brigáda - nezáujem členov

Brigáda 20.6.2009 v Pozdišovciach potvrdila veľký nezáujem našich členov o odpracovanie 6 hodín brigádnického.

Kosenia hrádze v Pozdišovciach sa zúčastnilo 9 členov a 5 členov výboru. Nezáujem je hlavne z okolitých obci, ako Krásnovce, Pozdišovce, Trhovište, Horovce, Bánovce, Ložín. Podobné problémy sú aj v Strážskom a Sobranciach.

Pochvala za odvedenú prácu patri hlavne p.Žinčakovi, Hreščovi M., Kolesarovi M.

Posledný dvaja menovaní pravom budú reprezentovať našu MsO na pretekoch Zemplínsky kapor 2009.

Tato hrádza sa kosí po dohode s povodím Laborca k vôli tomu, aby naša organizácia neplatila nájom za VN Pozdišovce a tým nezdvíhala členskú známku.

Ako je vidieť tento nezáujem o pomoc pri kosení speje k tomu, že bude potrebné pre ďalšie roky objednať firmu, ktorá tieto práce prevedie.

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist