Zápis z mimoriadného zasadnutia výboru - 03.02.2015

Voľby na funkciu tajomníka MsO prebehli verejným hlasovaním.

 


Prítomní podľa prezenčnej listiny.

1, Na základe abdikácie tajomníka MsO SRZ Michalovce MUDr. Rudáša Antona na funkciu tajomníka a člena výboru zo dňa 22.1.2015 predseda MsO SRZ Michalovce zvolal do priestorov Rybárskeho domu doterajší výbor a náhradníka p. Macka Štefana za účelom rozdelenia funkcii vo výbore pre volebné obdobie r. 2014 -2017.
Voľby na funkciu tajomníka MsO prebehli verejným hlasovaním.
Výbor MsO SRZ Michalovce bude pracovať v tomto zložení :

1, Predseda MsO SRZ Michalovce - p. ŠAFFA Vladimír
2, Tajomník MsO SRZ Michalovce- p. ANGI Pater
3, Podpredseda MsO SRZ Michalovce - SISÁK Ján
4, Hospodár MsO SRZ Michalovce - Kačmarský Rastislav
5, Pokladník MsO SRZ Michalovce - Ing. TADIÁN Anton
6, Veliteľ RS MsO SRZ Michalovce - HUJDIČ Milan
7, Právne záležitosti a výkup - JUDr. SABADOŠ Vladimír
8, Športová činnosť a OO Budkovce - SEMAN Andrej
9, OO Sobrance - člen výboru MGr. ORAVEC František
10,Zastupca hospodára a brigádnická činnosť- BALINT Tibor
11, Čistota vôd - MACKO Štefan

2, Predsedníctvo výboru pre volebné obdobie pozostava z týchto členov :
1, predseda MsO SRZ - ŠAFFA Vladimír
2, tajomník MsO SRZ - ANGI Peter
3, podpredseda MsO SRZ - SISÁK Ján
4, hospodár MsO SRZ Michalovce - KAČMARSKÝ Rastislav
5, zástupca hospodára a referent pre brigádnickú činnosť- BALINT Tibor
6, pokladník - Ing. TADIÁN Anton
7, právne záležitosti - JUDR. SABADOŠ Vladimír

 

3, Štatutármi MsO SRZ Michalovce s pravom podpisu a zastupovaním na jednaniach pre obdobie 2014 - 2017 boli
výborom určení jednohlasne :
p. ŠAFFA Vladimír - predseda MsO SRZ Michalovce
p. ANGI Peter - tajomník MsO SRZ Michalovce

4, Uznesenie z výboru a zápis z mimoriadnej výborovej schôdze
bude zaslaný na RADU Žilina z dôvodu zmeny konateľa MsO SRZ Michalovce- zodpovedný predseda MsO p. ŠAFFA Vladimír

Zapísal p. Sisák Ján

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist