UPOZORNENIE !!!
Dňa 9.1.2014 boli na Výpustnom kanále osadené bane ry, ktoré upozorňujú rybárov na zmenu v love rýb v tomto revíri . Ďalšie tabule budú osadené na hrádzi vo vzdialenosti 200m od telesa hrádze.
V úseku 200m od telesa hrádze dole prúdom je „ zimovisko a neresisko rýb v období od 1.2. do 15.6.- ZÁKAZ LOVÚ RYB „ !!!
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia, ktoré je uvedené aj v Rybárskom poriadku RADY a Miestnom rybárskom poriadku bude kontrolovať Rybárska stráž MsO Michalovce a Polícia.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist