Zarybnili sme ďalšie rybníky
Vybor MsO využil ponuku zarybnenia kaprom K2 a zarybnili ďalšie rybníky. Zarybnené boli VN Pozdišovce 250 kg, VN Vyšná Rybnica 200 kg, Materiálová jama 100 kg. Zarybňovalo sa za lovu rýb, takže členovia mohli vidieť množstvo a veľkosť rýb. Zarybnenia sa zúčastnili pp. Kačmarský, Hujdič, Oravec, Hofman.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist