Pretek funkcionárov v Trebišove
14.6.2014 sa zúčastnili členovia výboru MsO SRZ Michalovce preteku usporiadanom MO Trebišov. Pretek funkcionárov sa uskutočnil na Kamennej Moľve. Naši štyria zástupcovia sa umiestnili na treťom mieste a ani tentoraz nesklamali. Z jednotlivcov sa z našich na štvrtom mieste umiestnil P. Angi.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist