13.4.2014 - Prvá tohtoročná brigáda sa konala aj na VN Vyšná Rybnica. Brigády sa zúčastnilo 19 členov. Hneď z rána sa rozdelili úlohy, vyhrnuli rukávy a brigáda sa mohla začať. Za krásneho počasia sme vyčistili brehy nádrže od odpadkov, vyrezali kríky a vykosili trávnaté porasty. Aj mi môžeme potvrdiť, že revír V. Rybnica je pripravený na tohtoročnú sezónu. Výbor OO SRZ Sobrance ďakuje všetkým zúčastneným. Zdokumentoval Martin Buksar.

 

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist