Zarybnené všetky vody MsO kaprom K3
Dnes 21.10.2013 od skorých ranných hodín prebehlo zarybnenie našich rybníkov a rieky Laborec kaprom K3. Krásne ryby boli vysadené podľa plánu zarybnenia takto :
VN Pozdišovce               2000kg
VN Vyšná Rybnica          2100kg
VN Materiálová jama      1500kg
VN Budkovce I,II           1500kg
Laborec č.2                    300kg
Lov rýb na všetkých našich rybnikoch je povolený od 1.11.2013 - 07:00/Baňa 2.11./
Zarybnenia sa zúčastnili pp. Kačmarský, Hujdič, Gajdoš A., Oravec, Hoffman.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist