29.6. sa kosilo v Pozdišovciach
Už tradične koniec júna patril v brigádnickej činnosti VN Pozdišovce. Od Mestskej konferencie kedy bol zverejnený plán brigád boli členovia pozývaní na tuto brigádu. Prišlo 22 ľudí. Nezáujem o skultúrnenie prostredia na našich vodách pretrváva a bude musieť tento problém riešiť radikálne nový výbor. Mladí chlapci z Pozdišoviec sa aj tu činili a odviedli kus práce. Organizátori pp. Tadián a Balint pracovali s kosačkami , ako za mladá. Pochvala patrí všetkým zúčastneným. Mrzí pravé neúčasť členov z okolitých obci, ako Krásnovce, Trhovište, Bánovce, Ložín.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist