Výstavba neukončila Memoriál

Keď výbor OO Strážske oznámil pred rokom , že Memoriál Mareka Ohradzanského nebude z dôvodu výstavby Malej vodnej elektrárne a tým pádom nedostatku vody, skalný tohto preteku zostali smutný. Aj rodina Mareka nedúfala , že sa nám podarí obnoviť tento pretek, Nakoľko výstavba pokračovala podľa plánu a koryto Laborca v Krivošťanoch sa naplnilo vodou ,mohli členovia výboru navrhnúť výboru Mestskej organizácii termín tohtoročného preteku. Ráno 19.5. od 7:00 sa začali schádzať pretekári na osvedčenú trasu. Organizátori rozdelili súťažiacich do troch skupín a to členovia športového družstva, dospelí a mladí rybári. Mladých prišlo iba 4 súťažiaci , ktorí súťažili 3 hodín t.j. o hodinu menej ako dospelí. Na novej trati sa najviac darilo pretekárom, no dá sa povedať , že si zachytal každý. Putovný pohár v 12 ročníku získal Marián Horňák, ktorý mu osobne odovzdala mamka Mareka. U detí zvíťazil ďalší z rodiny Horňákových , malý Dávid. Takže tieto preteky vyšli na jedničku Horňákovým.

 Ceny odovzdali p. Šaffa, Sisák a p. Ohradzanská .

Po skončení preteku výbor OO bol pozvaný p. Ohradzanskou na malé posedenie s rodinou, p. Ohradzanská vyslovila veľké ďakujem, za to že už ubehlo 12 rokov od odchodu Mareka , no organizácia nezabúda na veľmi dobrého, skromného a pre rybárstvo zapaleného člena.


Konečné výsledky :
Dospelí o putovný pohár Mareka Ohradzanského
1, Marián HORŇAK 4 660g
2, Marcel BUDIŠ 3 420g
3, Dušan VOLOVAR 2440g
Detí
1, Dávid HORŇAK 1 900g
2, Viktória KRAJŇAKOVÁ 1 700g
3, Matúš POTOČNÝ 1 540g

Pretekári
1, Juraj HRIC 3 640g

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist