Zarybnenie Pstruhom dúhovým
V sobotu bolo posledné tohtoročné zarybnenie pstruhom dúhovým. Zarybnili sa tieto vodné nádrže.
VN Pozdišovce 250kg
VN Vinné jazero 250kg
VN Vyšná Rybnica 300kg
Lov povolený bez ochrany.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist