Prvé ryby do Duše
Po úhyne rýb na Duši a vyčíslení škôd nám RADA poskytla náhrady vo forme zarybnenia Duše. 23.9. nám boli dodané prvé ryby a to pleskáč vysoký . Ryby boli hospodárom MsO nasadené vo večerných hodinách . Ďalšie ryby budú dodané po výlove.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist