Stretnutie funkcionárov na Paľkove

Už po štvrtýkrát sa stretli funkcionári Mestských a Miestnych organizácii na Zemplínskej šírave.

Stretnutia sa zučastnil MsO Humenné, MO Vranov n/Topľou, MO Trebišov, MO Sečovce, MO Veľlké Kapušany a MO Čierna n/Tisou.

Usporiadateľom tohto stretnutia je už po štvrtykrát naša MsO SRZ Michalovce. Predtým to bola súťaž Šíravsky pleskáč.

Program bol stanovený už dopredu, ale hlavne sa jednalo o zoznámenie s novými funkcionármi, ktorí boli zvolení vo voľbách v jednotlivých organizáciách.

Výmena skúseností po tohtoročných záplavách a samozrejme ochutnanie špeciality Michalovskej organizácie „Fazuľovice p. Heleny".

Tí zdatnejší vyskúšali lov pleskáča a tak okolo dvanástej hodiny došlo k symbolickému odovzdaniu pohárov a diplomov Šíravského zrazu.

Prvé miesto si vylosovala MO SRZ Veľké Kapušany. Stretnutie splnilo cieľ a o to šlo organizátorom podujatia.

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist