Presťahovanie Rybárskeho domu.
Dni 23.4. a 24.4. boli pre naš vybor, kontrolku a rýb. stráž pracovnými. V sobotu napriek nepriaznivému počasiu sme začali so sťahovaním rybárskeho domu do nových priestorov na ulici Hviezdoslavovej. Vymaľovanie priestorov dostali za úlohu podpredseda s brigádnickým referentom a sťahovanie riadili predseda s tajomníkom. Veci bolo neúrekom a tak L200 auto obracalo 5 krát, posledná fúra bola na zberný dvor. Nedeľa bola s počasím ako kopírka. Dnes v nedeľu nás čakala pivnica. Znovu sa obracalo 5 krát. Zvládli sme to da sa povedať na 95 %. A teraz nás čaka práca ,poukladať do nových priestorov a spracovať plán prác na tomto Rybárskom dome.

Vydaj povoleniek prebieha ešte v Rýb. dome na ul. Osloboditeľov 66 ( v Meste ) do odvolania  a Rybárskych potrebách PETER .

Všetkým , ktorí obetovali svoj víkendový čas pre organizáciu ďakujeme !

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist