Zemplínske Múzeum Michalovce
Na požiadanie pracovníkov Zemplínskeho Múzea, naša Mestská organizácia sa stala jednym z pomocníkov pri výstave Rybárstvo na Zemplíne. Pomohli sme so starými fotografiami našich členov, výstrojom, starými udicami a navijakmi. Dnes naši zástupcovia pp. Sisák a Kačmarský previedli žiakom základných škôl zaujímavú prednášku. Rybárstvo poznali veľmi dobre, takže otázkam nebolo konca. Na zaver boli deti pozvané na tradičný pretek o pohár primátora Mesta Michalovce 1.mája na Baňu, ktorý bude po dvoch rokoch pauzy znovu z podujatí osláv 1. mája. Tešíme sa na vás.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist