Na Bani sa uskutočnila praktická časť školenia

18.4.2010 t.j. v nedeľu sa na Bani Michalovce zišli mladí rybári, ktorí v marci absolvovali teoretickú časť školenia v Rybárskom dome.

Prišlo ich 26 s rodičmi, v očakávaní čo na nich pripravil výbor a pretekárske družstvo.

Na úvod pozdravil rodičov a mladých rybárov predseda MsO p. Šaffa. Oboznámil mladých rybárov o úmysle a význame tohto podujatia a pozval mladých rybárov na 1.mája, kedy bude na Bani pretek pre mladých rybárov a nerybárov.

Zároveň oboznámil o tábore mladých rybárov. Bližšie informácie nájdete na tejto na webovej stránke.

Hospodár MsO p. Kačmarský podrobne oboznámil s pravidlami a rozdal mladým rybárom „potrebný doping" v podobe malinoviek a sladkostí. P. Seman ukázal mladým rybárom výstroj pretekára, naučil ich pripraviť krmivo a techniku lovu na plavák.

O 10:30 sa začalo chytať naostro. Amury nasadené v jeseni boli najčastejším úlovkom. Karas a belica boli blízko pri brehu a tiež sa nedali zahanbiť. Rodičia ba aj starý rodičia boli prekvapený zručnosťou detí a hneď nahlasovali deti na pretek 1.mája.

Teší nás úspech tohto podujatia a práca s mládežou teší celý výbor MsO.

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist