Vodná plocha nádrže (3290 ha) od priehradného telesa po napájací pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný  most v obci Lúčky. V časti VN od spevnenej hrádze pod bývalými sádkami medzi Klokočovom a Kusínom južným smerom po katastrálnej hranici obce Kusín a Hnojné cez vodnú plochu k dnovému výpustu do Čiernej vody je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál (štvrtý stupeň územnej ochrany), v tejto lokalite platí zákaz lovu rýb.

      Zákaz lovu rýb od 01.01 do 15.03 ľavobežne od kanála smerom na Trnavský potok a 200m pravobežne od cestného mosta smer Michalovce – Vinné naprieč vodnou hladinou – Zimovisko rýb.

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist