Deň čistoty na revíroch našej MsO

Výbor MsO SRZ na výborovej schôdzi dňa 15.4.2010 určil deň 15.5.2010 za deň čistoty na revíroch našej MsO.

V praxi to znamená že členovia Rybárskej stráže v tento deň v raných hodinách rozdajú očíslované vrecia na odpad, na podpis rybárom a o 12:00 hod. na mieste na to určenom spočítajú ich počet. Tým chceme dokázať, že chceme začať sezónu v čistom prostredí a v takom udržiavať počas celého roka 2010.

 

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist