V Budkovciach 9 a 10.5.2020 sa takisto brigádovalo. Boli utvorené viaceré trojčlenné skupiny , aby sa stihlo urobiť poriadok na všetkých revíroch. Najväčšia zaťaž pre brigádnikov bolo spevnenie brehov a úprava ciest.

 

A predtým sa štiepkovali konáre a takisto sa rozvážal lomový kameň pre spevnenie brehu VN Budkovce I

Dodržiavanie podmienok COVID 19 , na ktoré boli upozornení brigádnici vedúcim brigády bolo dodržané.

 
 
 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist