Mestská organizácia SRZ Michalovce dovoľuje si
Vás pozvať na
Výročné členské schôdze Obvodných organizácii
Budkovce - 15.2.2020 o 09:00 v reštaurácii p. Nadzama
Strážske - 22.2.2020 o 15:00 v zasadačke Mestského úradu
SOBRANCE - 23.2.2020 o 08:00 Gymnázium


S pozdravom

Vladimír ŠAFFA
Predseda MsO SRZ Michalovce

 

Michalovce 27.01.2020

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist