DOHODA - Spoločné užívanie revírov

Dňa 13.3.2010 došlo k dohode medzi organizáciami MsO Michalovce a MO Veľké Kapušany o spoločnom hospodárení.

MO Veľké Kapušany súhlasí a tým umožňuje členom MsO Michalovce lov rýb na Miestne povolenie MsO Michalovce na vodách:

  • UH č. 1 revír č. 4 - 3050 - 1 - 1
  • UH č. 2 revír č. 2 - 3060 - 1 - 1 okrem odstavného ramena Vysoká nad Uhom a Bajany, kde neplatí miestne povolenie. Na zväzové tam môžte loviť.

MsO SRZ Michalovce súhlasí a tým umožňuje členom MO Veľké Kapušany lov rýb na Miestne povolenie MO Veľké Kapušany na vodách

  • Laborec č. 2  revír č. 4 - 1130 - 1 - 1 po cestný most smer Sobrance /Michalovce/
  • Čierna voda  revír č. 4 -  0330 - 1 - 1 v celom úseku

Dohoda platí do odvolania ktorejkoľvek z uvedených strán, alebo do konca volebného obdobia novozvolených výborov.

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist