Súťažné fotografie

Jedným z bodov, ktorý bol odsúhlasený na Mestskej konferencii 28.2.2010, bola súťaž o najkrajšiu fotografiu našich členov. Fotografia musí znázorňovať prostredie známe naším členom, to znamená z revírov zväzových, alebo miestnych.

Fotografie budú označené číslom a najkrajšie 12 vyberie komisia do kalendára pre rok 2011, ktorí bude v predaji za symbolickú cenu v roku 2011.

Víťazná fotografia získava pre fotografa zväzové povolenie v roku 2011.

 

 
Progress-systems, s.r.o.

TOPlist